2011-03-20

Res Sacra Miser

Ubogi jest rzeczą świętą.


Jest to półoficjalna nazwa towarzysząca kościołowi, który znajduje się przy Krakowskim Przedmieściu 62 w Warszawie.
Użytkują ten kościół wierni różnych wyznań i różnych narodowości: katolicy i anglikanie, Polacy, Anglicy, Amerykanie, Litwini, Ormianie i inni.


Jestem organistą tego kościoła, a przynajmniej jego części anglikańskiej Kościoła Emmanuela.


Chciałbym przybliżyć zainteresowanym ten piękny, lecz mało znany nawet wśród warszawiaków kościół tak od strony wizualnej i historycznej, jak i od strony wydarzeń bieżących. Jeżeli ktoś zapragnie odwiedzić kościółek, zainteresowany jego opisem na tym blogu, uznam, że mój cel został osiągnięty.


=======================================================


The "Res Sacra Miser" Church (what's mean "Poor person is sacred") is a small church in the centre of Warsaw, Poland. Located at the historical centre of city (62, Krakowskie Przedmieście Str.), it is used by many nationalities and denominations: Poles, Englishmen, Americans, Lithuanians, Armenians, Catholics, Anglicans and others.


Since I am the organist of anglican Emmanuel Church located there, I would like to introduce some informations of this church: pictures, history, actualities, news etc.


Welcome to our church and enjoy!


=======================================================


"Убогий есть святостью" гласит полуофициальное название костёла, расположенного в историческом центре Варшавы, на улице Краковское Предместье 62.
Почти неповреждённую во время Варшавского Восстания церковь посещают представители разных национальностей и разных конфессий, которые молятся там под одной крышей: поляки, англичане, американцы, литовцы, армяне, католики, англикане.
Так как я являюсь органистом англиканской церкви Эммануэля, расположенной там, я хотел бы представить всем заинтересованным фотографии нашего костёла, его историю и текущую деятельность. Если благодаря этому у кого-то возникнет желание посетить нашу церковь моя цель будет достигнута.
Добро пожаловать.


Rostislaw Wygranienko
Ростислав Выграненко


www.concertorganist.eu

0 komentarze:

Prześlij komentarz