2011-10-02

Nigeria Independence Day - Dzień Niepodległości Nigerii - День Независимости Нигерии

Nigeria yesterday celebrated Independence Day. One of our priests, Felix Malizu, belongs to the Church of Nigeria, as well as some of our Believers are Nigerians too. So, today's Mass was celebrated for the intention of the Independence Day of Nigeria. At the start of worship I played the national anthem of Nigeria - "Arise Oh Compatriots, Nigeria's Call Obey".
Wczoraj Nigeria obchodziła Dzień Niepodległości. Jako że jeden z księży Kapelanii anglikańskiej, Felix Malizu, należy do Kościoła Nigerii, będącego z anglikanami w interkomunii, oraz ze względu na nigeryjską reprezentację wśród wiernych Kapelanii, dzisiejsza Msza odprawiona została w intencji Dnia Niepodległości tego kraju. Na rozpoczęcie nabożeństwa zagrałem hymn narodowy Nigerii ("Powstańcie, patrioci, usłyszcie wezwania Nigerii").

Вчера Федеративная Республика Нигерия отмечала свой День Независимости. Так как один из наших священников - Феликс Мализу - принадлежит к Церкви Нигерии (состоящей с англиканами в евхаристическом общении), а так же благодаря представителям Нигерии среди наших прихожан, сегодняшняя Месса была совершена с мыслью о Дне Независимости этого государства. Мессу предварил государственный гимн Нигерии ("Вставайте, патриоты, услышьте призыв Нигерии"), сыгранный мною на органе.

0 komentarze:

Prześlij komentarz