2014-07-19

Studium historyczne 2

W środku sklepienia, bo bokach którego mamy bardzo dobrej jakości architekturę iluzjonistyczną, znajduje się błękit nieba (iluzja braku sufitu). Lecz w środku tego nieba widnieją brązowe, żółtawe i zielonkawe kolory, które nie da się wytłumaczyć zwykłymi aniołkami czy ew. chmurami. Musiała tutaj być kompozycja, której przekaz ikonograficzny był związany z kościołem szarytek, jako że całe malowidło powstało w XIX wieku, już po zmianie przynależności kościoła.

Jaka fabuła mogła zostać utrwalona na suficie? Rozważam takie opcje:


1. Niepokalane Poczęcie NMP (dogmat - grudzień 1854, bez związku z Cudownym Medalikiem, ale pod wpływem poszerzającego się kultu Medalika Niepokalanego Poczęcia). Dolna data powstania malowidła o tym temacie oraz zmiany wezwania kościoła - 1854.
2. Ukazanie przez Maryję Cudownego Medalika Katarzynie Laboure' (1830; uznanie - 1832; papież Leon XIII dekretem z dnia 23 lipca 1894 zezwolił na coroczne obchodzenie święta „Objawienia Cudownego Medalika” 27 listopada). Pierwotna nazwa Cudownego Medalika - Medalik Niepokalanego Poczęcia (ścisłe powiązanie z wezwaniem kościoła). Dolna data powstania malowidła o tym temacie - 1832 (co jest prawdopodobne w kontekście historii warszawskiego kościoła) lub raczej 1894, kiedy ustanowiono najpełniejszą formę kultu Medalika.
3. Założenie zakonu szarytek przez św. Wincentego a Paulo (1642)
4. Scena z życia św. Wincentego a Paulo (kanonizowany 1737; 1833 - powstało "Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo"). Data 1833 w kontekście powstania "Stowarzyszenia..." wydaje się być odpowiednia, zwłaszcza w kontekście historii warszawskiego kościoła.
5. Scena z życia św. Katarzyny Laboure' (beat. 1933, kanon. 1947) - nie jest możliwe przez zbyt późną beatyfikację.
6. Scena z życia św. Ludwiki de Marillac (beat. 1920, kanon. 1934) - nie jest możliwe przez zbyt późną beatyfikację.

0 komentarze:

Prześlij komentarz