2011-04-21

Wielki Piątek - Good Friday - Страстная Пятница в Варшаве

Jutro, w Wielki Piątek, o godzinie 13.45 w naszym kościele odbędzie się nabożeństwo wielkopiątkowe (anglikańskie), połączone z czytaniami, medytacją i muzyką. Będziemy rozpamiętywać śmierć Zbawcy na krzyżu, która, jak wiadomo, nastąpiła ok. godziny 15. Nabożeństwo nasze skończy się więc o tej godzinie.
Układ nabożeństwa i czytań nawiązuje do katolickiej Drogi Krzyżowej. Po każdym czytaniu nastąpi chwila zadumy z muzyką organową w tle.
Zabrzmią pasyjne utwory organowe, m.in. Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego, Waleriana Gniota, Idziego Ogiermana Mańskiego oraz Jana Sebastiana Bacha.
Nabożeństwo odprawi ks. Philip Biggs w języku angielskim.
Myślę, że połączenie obrządku anglikańskiego i języka angielskiego z przeważnie polską muzyką organową tradycji katolickiej jest ciekawym i poniekąd uniwersalizującym zestawieniem, gdyż i cel, dla którego się zgromadzimy, jest ponadnarodowy i ponadwyznaniowy.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

===================================================

Music and Readings for Good Friday in Warsaw

Welcome tomorrow to our church - the Anglican Good Friday's Service will start at 1.45 pm and finish at 3 pm (the hour of the Saviour's Death).

During the service various readings according to Christ's Death will take place, as well as meditations in silence and meditations with organ music. The service will be celebrated by The Reverend Philip Biggs.

During the ceremony I will play some of Passion organ music composed by such composers as Stanisław Moniuszko, Feliks Nowowiejski, Walerian Gniot, Idzi Ogierman Mański or Johann Sebastian Bach.

===================================================

Богослужение Великой Пятницы в Варшаве

Приглашаем всех желающих в нашу церковь завтра, в Страстную Пятницу, в 13.45, на страстное богослужение по англиканскому обряду (на английском языке), которое проведёт о. Филип Биггс.
Англиканское страстное богослужение ведёт корнями к католическому богослужению Крёстного Пути. Каждому из элементов Крёстного Пути Искупителя посвящено чтение соответствующих фрагментов Священного Писания, после которых наступает момент раздумья в тишине или под соответствующую органную музыку. Богослужение заканчивается ровно в 15 часов, когда, согласно Писанию, Христос умер на кресте.

Во время богослужения прозвучат органные произведения страстной тематики - пьесы Станислава Монюшко, Феликса Нововейского, Валериана Гнёта, Идзи Огермана Маньского, Иоганна Себастиана Баха и других. Сочетание в большей части польской органной музыки (католической традиции) с англиканским обрядом должно подчеркнуть над-национальность, над-обрядовость события, которому наше богослужение будет посвящено.

Сердечно приглашаем.
 
 

0 komentarze:

Prześlij komentarz