2012-04-04

Wielki Piątek w kościele anglikańskim w Warszawie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na celebrację Wielkiego Piątku
zgodnie z tradycją anglikańską.

W piątek, 6 kwietnia, w godzinach 12-15 w naszym kościele odbędą się godziny muzyki, refleksji, czytań i modlitw. Część muzyczna będzie się składać z pięknej, pełnej zadumy muzyki Johannesa Brahmsa (1833-1897). Zostaną wykonane Preludium i fuga na temat chodału "O Traurigkeit, o Herzeleid" (1856) oraz cykl Jedenastu preludiów chorałowych op. posth. 122 (1897).

Preludium i fuga na temat chodału "O Traurigkeit, o Herzeleid" (1856)
O Trawrigkeit, o Hertzenleyd!
is das dann nicht zu klagen?
Gottes Vatters einigs Kind wird zum Grab getragen.

(Polskie tłumaczenie wszystkich tekstów: Rostislaw Wygranienko)

O smutku, o żal,
któż może nie rozpaczać,
gdy jedyne dziecko Boga Ojca leży w grobie?


Jedenaście preludiów chorałowych op. posth. 122 (1897)
1. Mein Jesu, der du mich

Mein Jesu, der du mich
zum Lust Spiel ewiglich
dir hast er waehlet,
sieh wie dein Eigentum
des grossen Braeut'gams Ruhm
so gern erzaehlet.

Mój Jezu, który mnie
nagradza, w pełni i swobodnie,
w imię Ojca swego:
Tobie będę z radością śpiewał,
Oblubieńcze mój, Boże i Królu,
Odkupicielu, Wybawicielu.2. Herzliebster Jesu

Herzliebster Jesu,
was hast du verbrochen,
dass man ein solch scharf
Urteil hat gesprochen?
Was ist die Schuld? In
was fuer Missetaten
bist du geraten?

O najdroższy Jezu,
cóż za prawo złamałeś,
że tak ostre słowa wyroku
muszą zostać wypowiedziane?
Co jest Twą winą?
Jakie to grzechy ciężkie
musisz Ty wyznać? 3. O Welt, ich muss dich lassen

O Welt, ich muss dich lassen,
ich fahr dahin mein' Strassen
ins ew'ge Vaterland;
mein' Geist will ich aufgeben,
dazu mein' Leib und Leben
setzen gnaedig in Gottes Hand,
setzen gnaedig in Gottes Hand.

O świecie, muszę cię opuścić,
oddalę się moimi drogami
do ojczyzny wiekuistej.
Oddaję mego ducha,
moje życie i zdrowie
w łaskawe ręce Boga,
w łaskawe ręce Boga.


4. Herzlich tut mich erfreuen
Herzlich tut mich erfreuen
die liebe Sommerzeit,
wann Gott wird schoen erneuen
alles zur Ewigkeit.
Den Himmel und die Erden
wird Gott neu schaffen gar,
all Kreatur soll werden
ganz herrlich, huebsch und klar.

Serdecznie mnie cieszy
ukochane lato,
gdy Bóg pięknie odnowi
wszystko na wieki wieków.
Nawet niebiosa i ziemię
Bóg stworzy nowe.
Wszystkie istoty będą
piękne, śliczne i czyste.


5. Schmuecke dich, o liebe Seele
Schmuecke dich, o liebe Seele,
lass die dunkle Suendenhoehle,
komm ans helle Licht gegangen,
fange herrlich an zu prangen!
Denn der Herr voll Heil und Gnaden
will dich jetzt zu Gaste laden;
der den Himmel kann verwalten,
will jetzt Herberg in dir halten.

Przystrój się, kochana duszo,
wyjdź z ciemnych jaskini grzechu
na jasne światło,
pięknie ozdobiona!
Bowiem Pan, pełen zbawienia i łaski,
chce cię zaprosić do siebie
by kierować niebem,
i by znaleźć w tobie schronienie.


6. O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen
O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen,
die ihr durch den Tod zu Gott gekommen!
Ihr seid entgangen aller Not,
die uns noch haelt gefangen.

Jak błogosławieni jesteście, jak święci,
którzy przyszli poprzez śmierć do Boga!
Pozostawiliście wszystkie troski,
którzy trzymali was w niewoli.


7. O Gott, du frommer Gott
O Gott, du frommer Gott,
du Brunnquell guter Gaben,
ohn' den nichts ist, was ist,
von dem wir alles haben:
gesunden Leib gib mir
und dass in solchem Leib
ein unverletzte Seel
und rein Gewissen bleib.

O Boże, Ty dobry Bóg,
szczodre źródło dobra,
bez którego nie ma nic, co jest,
z którego mamy wszystko:
zdrowe ciało mi daj,
a w tym ciele
dusza nietknięta grzechem pozostanie
i czyste sumienie.


8. Es ist ein Ros' entsprungen
Es ist ein Ros' entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art,
und hat ein Bluemlein bracht
mitten im kalten Winter
wohl zu der halben Nacht.

Oto różyczka rozkwitła
od delikatnego korzenia -
jak starzy śpiewali -
"z rodu Jessego".
I kwiatuszek rozkwitł
podczas srogiej zimy
jakoś koło północy.


9. Herzlich tut mich verlangen
Herzlich tut mich verlangen 
nach einem sel'gen End,
weil ich hier bin umfangen mit Truebsal und Elend.
Ich hab Lust abzuscheiden
von dieser argen Welt,
sehn' mich nach ew'gen Freuden.
O Jesu, komm nur bald!

Serdecznie proszę
o błogi koniec,
gdyż ogarniają mnie tutaj utrapienie i niedola.
Chcę opuścić
ten grzeszny świat,
tęsknię za wieczną radością.
O, Jezu, przyjdź!


10. Herzlich tut mich verlangen
Herzlich tut mich verlangen
nach einem sel'gen End,
weil ich hier bin umfangen mit Truebsal und Elend.
Ich hab Lust abzuscheiden
von dieser argen Welt,
sehn' mich nach ew'gen Freuden.
O Jesu, komm nur bald!

Serdecznie proszę
o błogi koniec,
gdyż ogarniają mnie tutaj utrapienie i niedola.
Chcę opuścić
ten grzeszny świat,
tęsknię za wieczną radością.
O, Jezu, przyjdź!


11. O Welt, ich muss dich lassen

O Welt, ich muss dich lassen,
ich fahr dahin mein' Strassen,
ins ew'ge Vaterland,
mein' Geist will ich aufgeben,
dazu mein' Leib und Leben
befehl'n in Gottes gnaed'ge  Hand.

O świecie, muszę cię opuścić,
oddalę się moimi drogami
do ojczyzny wiekuistej.
Oddaję mego ducha,
moje życie i zdrowie
polecam w łaskawe ręce Boga.


0 komentarze:

Prześlij komentarz